Zonder te weten toch zoveel verdriet..

Het gevoel, je weet dat er iets zit zonder dat je je hebt getest.
Me lichaam zei dat ik rust moest houden, ik ging door.
Relatie op zijn eind, druk met sociaal leven en druk op werk..
Tot je die steken voelt en het vele bloedverlies, en je denkt wat is dit nou?
7 maanden later krijg ik het antwoord.. een miskraam..
Ondanks dat ik merkte dat er iets aan de hand was, ben ik doorgegaan met me leven.. Nu zoveel schuldgevoelens en verdriet..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.