Zo klein en zo prachtig!

by Ramon's en Gabriella's gedichten
(Via Facebook vind je meer van hun gedichten)

Onderstaand gedicht is geschreven voor een moeder die haar kindje is verloren. Ik wil deze moeder bedanken dat ik deze foto met jullie mag delen

Onderstaand gedicht is geschreven voor een moeder die haar kindje is verloren. Ik wil deze moeder bedanken dat ik deze foto met jullie mag delen

Zo klein en zo prachtig
Veel te vroeg maar krachtig
Jij was de spil van mijn leven
Wilde jou het allerbeste geven

Je groeide en deed het zo goed
Ook al was je zo mini van hoofd tot voet
Droomde van een toekomst met jou
Mijn kind waar ik zoveel van hou

Maar het noodlot had anders beslist
De toekomst had zich gruwelijk vergist
Na twee weken zouden alle kansen keren
Wat mij levenslang zal bezeren

Jouw leven in de waagschaal gelegd<
Ik wist het voor het werd gezegd
Nog 2 dagen vocht jij dapper door
Tot er geen hoop meer gloor

Jouw zo te hebben zien lijden
Was helaas niet te vermijden
Dat raakt mijn ziel nog elke dag
Dat ik de pijn in jouw oogjes zag

Nu mag jij een engeltje zijn
Bevrijd van je eerdere pijn
Voor altijd zal ik je mamma blijven
Niets zal ooit mijn liefde verdrijven

In mijn hart ga je met mij mee
Zijn we altijd met ons twee
Jij leerde mij de waarde van het leven
De grootste les die me ooit is gegeven

© Gabriëlla

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.