Woorden van mijn sterrenkind

by Anoniem

Stil lig ik naar de hemel te staren

Wachtend tot ik jou gezichtje

in de wolken zie verschijnen

Het fluiten van de vogels en

het ritselen van de blaren

die meegedreven worden door de wind

klinken als muziek in mijn oren

Een zachte stem roept me toe.

de woorden dringen diep tot me door

Geniet van het leven, dans en lach zoals vroeger

Weet dat alles goed komt

en dat ik altijd over jou zal waken

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.