Wonder (zelf geschreven gedicht)

by Linda
(Groningen)

Eind Februari 2010 is ons een wonder overkomen
Nog mooier dan de mooiste dromen
Ik zal niet langer stil meer blijven
En het van me af gaan schrijven.

Rond Februari 2010 begon het verhaal
Ik was kots misselijk, echt niet normaal!
Maar goed een griepje is zo gevat
Dus at maar een aspirientjes of wat
Toen kwam de twijfel, het duurde te lang
Dus toch maar een test gedaan.
En diep van binnen voelde ik me raar
Toch naar de dokter gegaan,
Hij wist vast wel raad
En inderdaad, hij had een antwoord paraat
Ik kreeg een 2e testje mee voor thuis
Want die misselijkheid vond hij niet pluis
En inderdaad, de test was positief
Ik bleek 6 week zwanger te zijn
Dus ik krijg een kleine baby-lief
6 April naar de gynaecoloog
Er bleek iets mis te zijn en er werd een echo gemaakt
En op de echo bleek je hartje niet meer te kloppen
En dat beeld heeft mijn hart diep geraakt
Een vruchtje van 11 weken oud in mij.
Ben je van ons heen gegaan
Met een miskraam van 11 weken.

Het werd ons niet gegund.

Je Blijft voor altijd in ons hart….
XxX Papa en Mama

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.