Wederom leegte en verdriet

by Sereen
(zuid holland)

4 jaar geleden hebben wij onze eerste miskraam gehad. Het verdriet was enorm en intens.....na een curettage wat volgens ons niet helemaal vlekkeloos is verlopen zijn wij in vruchtbaarheidsbehandelingen terecht gekomen.
Ook dit met een hoop emotie. De eerste keer stop je met de pil en binnen een maand ben je zwanger. Dan komt daar de miskraam en de curettage en het lukt niet meer spontaan. Nu 4 jaar later, 9 IUI pogingen verder en een ICSIbehandeling gehad te hebben toch zwanger geraakt. Maar helaas na het zien van een kloppend hartje met 6 weken en 4 dagen uiteindelijk toch weer een miskraam. Je denkt; O, ik heb het allemaal al een keer meegemaakt dus ik weet wat het is. Maar toch is daar wederom de pijn, het verdriet en het onbegrip bij jezelf. Waarom blijf je niet zitten, waarom stoot mijn lichaam jou af?
Alle testen die wij hebben gehad en onderzoeken die wij hebben ondergaan waren goed, dus we snappen het niet en begrijpen het niet. We blijven positief aangezien het geen zin heeft om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar de hoop blijft aanwezig en we geven het ook niet op. Onze kans komt en hopelijk is dat sneller dan gepland. Klein lief dreumesje we wachten in onze dromen op jou en je bent zo welkom. Hopelijk hoeven wij geen miskraam meer mee te maken maar dit is niet aan ons. Als je lichaam het afstoot kunnen wij het helaas alleen maar ondergaan met een hoop verdriet. Ons geluk komt ooit en we wachten met smart op je.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.