Wat is een miskraam, het risico en de gevolgen ervan?

Hoewel het vaak voorkomt, weten de meeste mensen weinig over een miskraam. Wat is een miskraam precies? En wat zijn de risico's en gevolgen ervan?

Een miskraam is een niet volbrachte zwangerschap. Meer specifiek is het het verlies van een niet levensvatbare vrucht voor de 20ste zwangerschapsweek.

Na de 20ste week spreekt men van het verlies van een ongeboren kind. Maar er kan nog een verder onderscheid gemaakt worden.


Blighted ovum of Missed abortion

Een zeer vroege miskraam wordt ook wel "blighted ovum" of windei genoemd. Er was dan wel een embryo (vruchtbeginsel) aanwezig, maar heel vroeg is er iets misgegaan. Het embryo kwam niet verder in ontwikkeling of groeide niet verder. Op een inwendige echo is dan alleen een lege vruchtzak zichtbaar.

Een iets latere miskraam wordt ook wel “missed abortion” genoemd. In dat geval is de groei verder gekomen en is er een embryo zichtbaar bij een inwendige echo. Het embryo heeft echter geen hartactie. Dat betekent dat het niet meer leeft en meestal is het embryo ook kleiner dan de duur van de zwangerschap aangeeft.

Naarmate de zwangerschap langer duurt, wordt de kans op een miskraam kleiner. Tussen 8 en 16 weken wordt er gesproken van een vroege miskraam, en tot 20 weken van een late miskraam. Bij 9 weken noemen we het geen embryo meer maar van een foetus. 

Na een eerste miskraam is er geen verhoogde kans op een tweede miskraam. Dat wordt anders wanneer er meerdere volgen, en we kunnen spreken van een herhaalde miskraam.


Emotioneel maakt het niet uit

Voor een vrouw maakt het niet veel uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Zij denkt niet in bovenstaande termen, ze heeft eenvoudigweg haar kindje verloren.

Ook haar lichaam maakt weinig onderscheid. De hormoonhuishouding is ingesteld op een zwangerschap, en na een miskraam moeten de hormonen weer in balans komen

Ondertussen is er weinig begrip van de omgeving. Bij een vroege miskraam was die niet eens op de hoogte. Juist dat feit maakt het praten over, en het verwerken van de miskraam extra moeilijk.
Terug van Wat is een miskraam naar Dagliefkindje...