Waarom

by Samantha
(Rotterdam )

Waarom moest het zo gaan
waarom Mochten wij niet genieten.
Waarom voor de 2e keer zoveel verdriet
Waarom zoveel pijn
Waarom mochten wij niet samen zijn

Ik wou je voelen en aan je ruiken
Ik wou vol trots je laten zien aan deze wereld
Ik wou je troosten als je huilde
Ik wou je in slaap wiegen als je dat fijn vond
Ik wou je voorstellen aan je grote broer

Denken doen we altijd aan jou
Ga maar lekker vliegen daarboven
Samen met onze andere vlinder
En fluister daar dan zachtjes boven
Dat mama van jullie houd

Dag lieve vlindertjes
Comments for Waarom

Click here to add your own comments

Jan 16, 2018
Zo mooi
by: Erwin

Dit gedicht bracht tranen in onze ogen. Wij vonden het zo mooi, het bracht onze eigen gevoelens onder woorden.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.