Voor mijn twee lieve kleine kindjes

Waar ben je nu?
Ik kijk naar de hemel
Ik kijk om me heen
Steeds op zoek
naar een teken
Voel me zo alleen

Ik wens, ik hoop
hoe moeilijk het ook is,
dat er dan toch iemand anders is
die voor je zorgt, die van je houdt,
met evenveel liefde als ik voor jou

Ik zou je zo graag knuffelen
zeggen hoezeer het me spijt
Ik zou zo graag in je oortje fluisteren
Dat alles in orde komt- voor altijd
Ik zou zo graag over je waken,
Je troosten als het moet
Je dicht tegen me aanhouden
zoals elke mama met haar kindje doet
Maar het liefst van al, op dit moment
Wil ik gewoon weten dat je toch gelukkig bent

Ik wacht op een teken, ik wacht op de tijd
Zou er een weg bestaan die me naar je leidt?

Ik weet het niet,
Ik weet niet waarom
Ik zoek, ik wens, ik hoop…. ben zo verward
Weet dat ik voor altijd je mama ben met heel mijn hart,
dat ik je alle geluk toewens die je maar kan dromen
En misschien vind ik ooit die weg om terug bij jou te komen….


De dikste knuffel ooit van… je mama

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.