Voor mijn Kleine Lilo

by Anouk
(België)

Mijn Klein vlindertje o zo zacht
Mijn mooi sterretje geef mij kracht
Je missen doet zo’n pijn
Kon je maar hier bij me zijn.
In m'n hart is er een plaats voor jou
Lieve schat ik hou van jou.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.