Voor altijd verbonden.

by Adriana Blokker
(Nederland)

We zijn verbonden met ons kind door een schitterend koord
Onzichtbaar voor het Aardse oog,vastgeklonken aan ons hart
Met zijn onbreekbare kracht sterker dan de sterkste kabel,
Weerstaat het elke test, kan het elk gewicht dragen
hoe zwaar het ook is.

Het kan niet worden vernietigd en niet worden ontkend
Hoewel jij weg bent en niet meer bij ons kunt zijn,
Is het snoer nog sterker voelbaar en volledig aanwezig
Het trekt aan ons hart, we zijn gekneusd en het doet zoveel pijn.

Maar dit koord is onze levensader als nooit tevoren
We zijn dankbaar dat het ons op deze manier
met elkaar blijft verbinden
De dood kan de liefde die er is tussen ouders en kind,
tussen broers/zusters onderling nooit verbreken.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.