Vlindertje

by Ramon Kools

Mijn kleine vlindertje
Mamma’s lieve kleine meid
Je was nog niet geboren
En toen was ik je al kwijt

Je was altijd in beweging
En ineens was je zo stil
Dat voelde zo eng
En mijn hart werd zo kil

Al je kleine kleertjes
Liggen nog ongebruikt in de kast
Ik zal nooit weten
Hoe ze je hadden gepast

Ik en je kleine broertje
Missen je zo zeer
Als ik aan je denk
Doet het me nog steeds zo zeer

Ach mijn kleine vlinder
Ik moest je laten gaan
En ook al weet ik dat je fladdert
In mijn oog staat toch een traan

© Ramon

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.