Vlindertje...

by anoniem
(anoniem)

Een vlindertje vliegt vluchtig over het gras
Hij is wat verdrietig omdat hij ooit een mensje was
Hij is bedroefd en zijn hartje doet pijn
Hij heeft maar 1 wens en dat is bij zijn pappa en mamma zijn
Hij vliegt naar een huisje ver van het veld
Daar wonen zijn pappa en mamma is hem verteld
Hij kijkt door het raampje ineens wordt hij blij
Niet meer opgesloten in verdriet maar eindelijk vrij
Hij keek door het raampje en zag wat hij wilde weten
Zijn papa en mama houden nog steeds heel veel van hem, ze zullen hem nooit vergeten
Dan vliegt het vlindertje terug over het gras
Trots en sterk omdat hij ooit een mensje was

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.