Vlinders

by F
(Ergens)

Ik stond met de buurvrouw te praten over het verlies van onze kindjes en over hoe moeilijk het is en hoe oneerlijk, alle bekende gevoelens die je hebt na een miskraam. En in het half uur, drie kwartier dat we er over stonden te praten zijn er zeker 10 vlinders om ons heen en langs gefladderd, hoewel we er allebei (dit was ongeveer half maart) nog niet een hadden gezien.
We hadden gelijk iets van; ze zullen even duidelijk maken dat we het over ze hebben! Was erg mooi en fijn!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wondertjes.