Vlinder

by Celina
(Nederland)

Een vlinder vliegt vluchtig over het gras
hij is wat verdrietig omdat hij ooit een mensje was.
Hij is bedroeft , en zijn hartje doet pijn,
hij heeft maar 1 wens en dat is bij zijn mama te zijn.
Hij vliegt naar een huisje , ver van het veld , want daar woont zijn mama , is hem verteld.
Hij kijkt door het raampje , en ineens is hij blij
niet meer opgesloten in zijn eigen verdriet, maar eindelijk vrij.
Hij keek door het raampje en zag wat hij wilde weten.
zijn mama hield nog van hem en zal hem nooit vergeten.
Dan vliegt het vlindertje terug over het gras,
trots en sterk omdat hij ooit een mensje was......

Veel liefs Papa en Mama

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.