Verlangen naar een kind...

by Anoniem
(Anoniem)

VOOR SOMMIGE MENSEN IS HET TE PLANNEN,
VAN KOM WE NEMEN EEN KIND.

MAAR VOOR ANDERE MENSEN,
IS DIT WAAR DE LANGE WEG BEGINT.

EEN WEG VOL LIEFDE EN VERDRIET,
WAARIN NIET IEDEREEN JE TRANEN ZIET.

EEN WEG VOL ONZEKERHEID EN PIJN,
WAT IS DIE TROOSTENDE SCHOUDER FIJN.

ELKE MAAND WEER WACHTEN,
SOMS SLAPELOZE NACHTEN.

IK DENK GEWOON ONZE TIJD KOMT NOG WEL,
HOELANG HET NOG DUURT, IK HOOP HEEL SNEL...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.