Verjaardag

by Jeanine
(Wuustwezel Belgie)

Je was er
Maar tegelijk ook niet
Je werd geboren ,
Maar dat vieren
Konden we alleen met verdriet

En elk jaar opnieuw
Zullen we ons afvragen :
Wie was je nu geweest ?
Hoe mooi , hoe groot ?
Hoe wonderlijk bijzonder ?

Nee , je verjaardag vieren
dat kun je niet
niet met toeters die joelen
niet met taart die smaakt
niet met cadeautjes op je schoot

Maar je verjaart wel , o jawel !
je bent zelfs , in al je stilte ,
Jariger dan wij

Sven 14 juli


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.