Verdriet en gemis

by JeanineS.

Verdriet en gemis, leegte en pijn...
Waarom lief kleintje, kan jij nooit meer bij ons zijn?
Jou te moeten missen doet ons zoveel zeer,
iedere dag opnieuw, keer op keer.
Jouw mooie gezichtje staat op ons netvlies geschreven,
In onze gedachten blijf je bij ons, ons hele leven!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.