Vandaag was eigenlijk jouw start

by Stefan
(Nederland)

Lieve kleine meid,

Wat eigenlijk vandaag plaats had moeten vinden,
is ….. al gebeurd.
22 weken was genoeg om ons voor altijd aan je te binden,
maar in plaats van genieten van jouw naderende komst hebben we bijna enkel getreurd.

De kinderkamer was al gekocht,
het behang al uitgezocht.
Je had het geweldig gevonden,
we hoefden alleen nog de laatste dingen af te ronden.

Vandaag had je eigenlijk in je eigen kamertje je start,
helaas heeft het niet zo mogen zijn.
In plaats daarvan woon je voor altijd in een ieders hart,
het feit dat het voor jou beter is, verzacht een beetje onze pijn.

Je had het hier zo fijn kunnen hebben,
iedereen had je liefgehad,
we zouden alles voor je overhebben.
hopelijk voelt jouw tweede huis daarboven ook aan als een warm bad.

We gaan vanavond een taartje op jou eten,
en zullen jou nooooit vergeten.
Door over jou te blijven praten met een lach en een dikke traan,
zal je altijd als onze dochter voortbestaan.

XXX

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.