Van Licht naar Licht

by Marie-Thérèse Van Roosbroeck
(Ghent Belgium)

Gent, 30 november 2011

Ieder mensenleven is een verwerkingsproces. Het hart ontladen en vrij maken van droefenis, verdriet. Om terug vrij te kunnen ademen.
Geweld is een signaal dat brokken maakt.
Het leven laat los door slagen, dronkenschap.
Ik heb mijn moeder zaliger een miskraam zien krijgen. Ik was toen een jaar of drie. Later liet het leven nog eens los door geweld. Mijn moeder verloor toen terug een zwangerschap.

In een paramedische richting afdeling Kinderverzorging werd ter illustratie een foetus getoond in een bokaal. Op sterk water. Dat is iets wat vreselijk wreed is en volgens mij bij wet verboden. Ik ben die studierichting voor kinderverzorgster gestopt omwille van geweld in de school.

Momenteel ben ik 57 jaar en ziek. Ziek door jarenlange seksuele vergrijpen. Mannen brachten mij verschillende keren in stervensnood en boycotten mijn levensenergie. Een zwangerschap werd door een psychiater ontkent. Ik rouw momenteel en ik wil ter nagedachtenis van mijn overleden moeder en de prille levens 'namen geven'. Namen voor miskramen. Een poosje heb ik een kindergrafje verzorgd op de Westerbegraafplaats te Gent. Ik had het jonge leven een naam gegeven.

Op 11 december is het lichtjesdag in Nederland, in de wereld. In deze periode van donkere dagen wens ik alle kinderen in de wereld die door geweld gedood zijn; kinderen die niet worden erkend een mogelijkheid bieden om een naam te dragen in het Licht van de Schepper.

Ik ben een zoeker en ik zoek troost voor mijn hart...


Marie-Thérèse Van Roosbroeck

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.