Van 3 hartjes naar 2

by Sterre
(Utrecht)

Ik had je bij me
Veilig en wel
Voor heel even
Het was te snel
Ik zag je
En voelde
Nog geen geschop
Maar je kroelde
Je warmte
Zo leeg nu
Van 3 hartjes
Naar 2 nu
Korte liefde
Maar zo oneindig
Breekbaar maar krachtig
Ik wacht met smart
Naar je lach nu
De toekomst
Zo ver
Maar dichtbij
Blijf jij bij me
-Ik had je bij me
Veilig en wel
Ik wacht op een nieuwe jij
Kom maar snel ❤️

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.