Tweestrijd in mijn hoofd (mk na 9 weken)

by WR

Tweestrijd in mijn hoofd


Doorgaan, look at the bright side, kijk naar je dochter,
Stilstaan, geen dikke buik, streep door verlof,
Oneerlijk en geluk, kijk wat ik wel heb,
Een lief, een kind, gezond,
Dan toch ook mineur, getrek naar verdriet,
Kijk vooruit, heb hoop, ga uit van goed,
Er is altijd erger en zwaarder,
Maar dat kleintje was wel en toen plots niet

Van kleur, leven en verwachting
Zomaar in zwart-wit en stilte gehuld
Een afscheid, bewust en rond,
Is het nu klaar of ben ik straks pas daar,
Als er nieuws en gezonds groeit,
En twijfel niet meer met mij stoeit.....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.