Tot aan de zon en terug en heen en weer tot aan de maan

by Si Lina

Ik omarm je nog steeds,
ook al is het dan met de handen van mijn hart,
want met mijn armen kan ik niet meer naar je reiken,
maar dat maakt onze band zo innig en zo wondermooi apart.

Elke dag nog zie ik je naast me stralen,
al kan dat alleen maar met mijn ogen dicht.
Elke dag groeit mijn hart met liefde,
die jij daar in mijn buik en in jouw huisje hebt gesticht.

In herinnering blijf je voor altijd bij mij,
ook al leef je verder op een andere plek,
maar wees maar zeker dat ik daar ook bij je ben,
dat ik onze avonturen samen met jou ontdek.

We waren maar heel even bij elkaar,
al is de tijd voor mij niet van belang.
De liefde die ik voel duurt eeuwig,
in mij rijpt een passie als jouw kusje op mijn wang.

Ik hou je nog steeds vast,
als een vlam die brandt leef jij vanbinnen.
Nooit zal onze liefde doven,
jouw licht en jouw warmte zal ik levenslang beminnen.

In herinnering blijf je voor altijd bij mij,
ook al leef je verder op een andere plek,
maar wees maar zeker dat ik daar ook bij je ben,
dat ik onze avonturen samen met jou ontdek.

We zijn nu niet meer samen,
maar toch nog bij elkaar
Je leeft nu in het huisje van mijn ziel,
waar ik je een leven lang bewaar.

Als een vogel ben je vrij.
Je mag nu vliegen naar waar je ook wilt gaan.
Als je wil, vlieg ik elke seconde met je mee,
tot aan de zon en terug en heen en weer tot aan de maan,
zo groot zal mijn liefde voor jou blijven bestaan.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.