Teken van mijn sterrenkind

by anoniem

Elk briesje wind dat mijn gezicht streelt

is een knuffel en een kusje van mijn Engelenkind

Mijn Engelenkind dat nu tussen de wolken speelt

en dat met kleine signalen van hierboven

zijn/haar liefde met ons deelt...

Comments for Teken van mijn sterrenkind

Click here to add your own comments

Nov 22, 2012
Teken van mijn sterrenkind
by: china2010

Tranen in mijn ogen! Zo'n mooi tekstje! Helaas heb ik nu ook 2 x in een jaar tijd een miskraam doorgemaakt, waarvan de laatste nog geen maand geleden is. En misschien moet ik het maar zo gaan zien dat als het waait, dat dat mijn/onze sterrenkindjes zijn. Dan kan ik misschien weer wat meer gaan genieten van mijn leven, maar o wat doet het toch ongelofelijk veel pijn! Mama en papa missen jullie meer dan ooit te voren! Ooit hopen we dat we een gezond broertje of zusje voor jullie te mogen krijgen maar vergeten kunnen en willen wij jullie niet!

Liefs een verdrietige mama!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.