Slaap zacht

by Sandra
(Weiteveen, Emmen)

Je werd gediagnosticeerd met LEUKEMIE
Die naam snap ik niet eigenlijk,
Waarom noemen we het niet STOMMEMIE
Dat past beter vind ik maar dat is mijn kijk
Het is een slopende ziekte die je niet kunt winnen
Het is een ongelijke battle een oneerlijk gevecht
Soms gaat het beter ben je blij maar kom je snel weer bij zinnen
Het is zo oneerlijk, gemeen en onterecht
Je was nog veel te jong om te gaan
Eigenlijk is elke leeftijd voor deze battle te vroeg
Je kon zo stralen, zo sterk in het leven staan.
Maar jou tijd was gekomen.. Je moest weg dus zij je "ik ga slapen doeg"
Dag lieve vlinder dag kleine meid
Je zit diep in mijn gedachten diep in mijn hart
Zo blijf je dichtbij, en raak ik je toch niet kwijt.
Maar het raakt me zo, dat ik val, in een diep gat.. Donker zwart

Rust zacht kleine vlinder

Comments for Slaap zacht

Click here to add your own comments

Jul 25, 2017
Beautifull
by: Anonymous

Mooi geschreven sterkte

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.