Samen (zelf geschreven)

In mama's buik was waar jullie samen konden spelen,
de schopjes die we voelden waren dat wat jullie met ons konden delen
Nu moeten wij samen een groot verlies verwerken
maar Imke, je was een vechtertje dat heb je laten merken

papa, mama en je tweelingzusje Lotte

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.