RIP little Sky

by Sophie
(Belgium)

Ik ben 26 en getrouwd. Ik ben op 17 mei 2013 bevallen van een prachtige zoon en dit op net geen 17 weken zwangerschap. Ons zoontje leed aan een ernstige ziekte. Hij is het klein broertje van Amy, Liese, Sid en Liam. We hebben al 3 miskramen moeten doorstaan maar dit avontuur is toch het zwaarste. We hebben onze zoon gezien en hebben enorm veel foto's van hem.

We zijn een nieuw samengesteld gezin en Sky is daar een deel van. Voor ons heeft hij bestaan en we houden zielsveel van hem. We hebben moeite om met de pijn om te gaan en hopen dat we hem een plaats gaan kunnen geven.

RIP little Sky

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.