Pijn.

by Jolanda van de Steeg
(Gelderland)

Wat de mooiste dag van mijn leven zou kunnen zijn.
Is veranderd in een dag van ongeloof, verdriet en intense pijn.
Ik had gehoopt om je hartje te mogen zien kloppen.
Maar mijn verdriet is niet meer te stoppen.
Je zit er wel.
Maar het zijn de minuten die ik nu aftel.
Je kan me elk moment gaan verlaten.
Nee , deze pijn valt niet goed te praten.
Wat de mooiste dag van mijn leven zou kunnen zijn.
Is veranderd in een intense diepe pijn.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.