Pijn & Verdriet.

by Jolanda van de Steeg
(Gelderland)

Pijn.
Omdat het niet zo heeft mogen zijn.
Verdriet.
Omdat je hartje me al verliet.
Pijn.
Omdat je niet bij mij mag zijn.
Verdriet.
Woorden vliegen in het niet.
Pijn.
Nee dit voelt echt niet fijn.
Verdriet.
Die alleen God in mij ziet.
Pijn.
Omdat het gewoon niet zo had mogen zijn.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.