Papa en mama

by Joey en Kim
(Maastricht)

Lieve papa & mama,

Laat je tranen
niet langer vallen in jullie schoot
misschien werd ik niet
zoals jullie ooit verwachtte groot
Maar ik ben mijn Ballonnen achterna
naar waar bloemen mij omringen
En vlinders met hun vleugels
de mooiste liedjes voor mij zingen...

Lieve papa & mama, ook al lijk ik ver
ik hou jullie in de gaten
want jullie, mijn lieve Papa & mama,
kan ik nooit verlaten
Ik zweef nu als een engel
bij jullie dag en nacht
en als jullie 's avonds slapen gaan
kus ik jullie wangen zacht

Lieve Papa & mama,
ik vlieg nu voorbij de zonnestralen
en als jullie ooit je ogen sluiten
kom ik mijn papa & mama halen...
Ik zal jullie brengen naar mijn paradijs
vol vliegers groot en klein
en vanaf dat moment
zullen wij voor altijd samen zijn

Comments for Papa en mama

Click here to add your own comments

Jul 07, 2017
Mooi
by: Anonymous

Ik vind dit gedicht echt geweldig.
Alleen het laatste stukje moeilijk.
Vooral als mensen die een kindje verloren hebben zo ver weg zijn gezakt door de emoties e.d dat je ze laat zien dat ze wel bij hun kindje kunnen zijn

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.