Owyn

Als laatstgeborene kreeg je bewust de naam Owyn,
het Keltische woord voor ''jongeling''.

Ik realiseerde toen lang niet de speciale
betekenis van deze mooie oude naam.

Familieleden kenden je beter als;
'kleine patoeter', 'superman', of...
gewoonweg 'nummer 4'

Owyn, jij was, het klinkt zo veraf,
een zonnetje,
een kind dat me vreugde schonk.

Owyn, jij bent, voor nu en altijd, mijn zoon
die naar me lacht en met me meegroeit,
ook al is het vanuit het Grote Paradijs.

Comments for Owyn

Click here to add your own comments

May 25, 2013
Prachtige naam Owyn
by: Cindy

Wat een prachtige naam voor jullie engeltje Owyn * veel sterkte met dit zware verlies. We missen onze zoon Finn* ook, ook afgegeven aan de hemel.... veel liefs een engelenmama.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.