Over een tijdje...

by Annelies
(Venlo)

Je mocht maar 7 weken bij me zijn,
daarna verloor ik je wat deed dat pijn.
Ik weet dat je altijd bij me bent,
en dat opa je nu even verwent.

Jullie houden mij en je broer en zus in de gaten,
dat is voor mij een troost, dat mijn hele leven zal baten.
Over een tijdje kan ik je weer vast houden,
en dan net als nu enorm veel van je houden.


Hallo Jozette.
Heb deze site gekregen van je broer Ron.
Heb er veel steun aan, wens je veel sterkte toe.

Veel liefs
Annelies

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.