Onze Sterre

by M
(Nederland)

Na een miskraam met 6 weken, waren we dolgelukkig een hartje te zien bij de volgende zwangerschap. Wat was de klap dan ook groot als je bij de 12 weken echo te horen krijgt, het ziet er niet goed uit...
Ons meisje mocht niet geboren worden. Ze had teveel compicaties en ze was volgens de artsen niet met het leven vereenigbaar... Ze leefde wel. Zo moeilijk is dat. De dagen tot mijn bevalling hoopte ik dat ze zelf zou gaan... Wij hebben haar uit haar lijden moeten verlossen. Ondanks dat we weten dat dit het beste is, is dit toch zo'n zware beslissing. Ik wilde alles doen om mijn kindje te houden.
Nu bijna twee maanden later, mis ik haar nog, onze Sterre.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.