Onze kleine ster

by Cindy
(Roeselare)

Hallo ik ben mama van 3dochters en was terug zwanger aan 12weken moest ik terug voor een echo toen kreeg ik te horen dat het hartje gestopt was met kloppen vruchtje was maar 2cm en normaal moest het al 6cm zijn heb het nog altijd moeilijk mee willen toch nog proberen om opnieuw zwanger te zijn is nu 2weken geleden hoe lang zou ik het best wachten mvg cindy

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.