Onze kleine meid

by kim
(maastricht)

Onze kleine meid

Je kleine voetjes
hebben nooit het gras gevoeld
en je kleine neusje
heeft nooit een mooie lentedag
mogen ruiken.

Je haartjes
hebben nooit gewapperd in de wind
en je oortjes
hebben nooit een noot
muziek gehoord.

Je handjes
hebben nooit kunnen spelen
en je beentjes
hebben nog nooit op deze
wereld kunnen staan.

Maar ik hoop
dat je wel liefde hebt gekend
en dat je hebt gevoeld
dat je pappa en mamma
eeuwig van je zullen houden.

Geschreven door : Joey en kim Koopman
Voor onze dochter : Zoè-Dalina

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.