Ons Vlindertje

by Mar

Bij 11 weken zwangerschap had ik geen goed gevoel. Ik belde de verloskundige om te vertellen dat ik me erg veel zorgen maakte en ik mocht gelukkig meteen langskomen voor een echo.
Mijn slechte voorgevoel was juist, want het hartje was gestopt en het kindje was ten opzichte van de 1e echo nauwelijks verder gegroeid. Mijn wereld stortte in.
Een week later werd ik opgenomen in het ziekenhuis om de miskraam op te wekken. Het kwam allemaal vrij snel op gang en ik had erg veel pijn. Ik lag in het ziekenhuisbed, verloor veel bloed en op een gegeven moment keek ik naar het raam. Er kwam een prachtige vlinder tevoorschijn die tegen het raam aan fladderde, omhoog, omlaag, links, rechts. Het leek echt of de vlinder zo graag naar binnen wilde. Even later verdween hij weer. Ik denk nu nog zo vaak aan dat moment terug en ik ben er van overtuigd dat dit ons kindje was die me gedag wilde zeggen. Ik was op dat moment ook helemaal alleen. Mijn man moest werken, er was verder niemand bij me. Ik heb dit mooit aan iemand verteld, ook niet aan mijn man. Dit is mijn geheimpje.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wondertjes.