Ons sterretje

by Myriam verleysen
(Belgium)

Na meer dan 1 jaar proberen toch zwanger geraakt van ons tweede wondertje. Alles verliep goed. 1ste echo was goed. Harttoontjes waren goed te horen maar gynaecologe vond het vruchtzakje klein. Moest na twee weken terug komen. Week na 1ste echo begon ik licht roos bloed te verliezen. Gebeld naar verloskunde en die stelde mij gerust, dat het van de innesteling zou komen. Twee dagen later op het werk kreeg ik terug bloedverlies maar meer dan eerste keer en was het ook helderder. Ik werk zelf in ziekenhuis en was verloskwartier niet ver en ben onmiddellijk naar daar gegaan. Na onderzoek van gynaecologe stelde we vast dat het hartje niet meer klopte en kindje ook niet meer was gegroeid. Zou 8 weken ver zijn geweest. Gisteren ons kindje moeten laten verwijderen

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wondertjes.