Ons Sterretje

by M&L

Lieve kleine schat,
jij was het mooiste wat ik ooit bezat
Het heeft niet mogen zijn,
want je was nog oh zo klein en fijn.
We hadden je de wereld willen geven
en jou zien opgroeien en spelen
Helaas hebben we jou veel te vroeg moeten laten gaan
maar mijn kind, weet dat je in ons hart altijd blijft voortbestaan.

Slaapzacht engeltje

Veel liefs mama en papa

We zullen altijd van je blijven houden!

Dikke kus

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.