Ons lieve kindje, voor altijd in ons hart

by JeanineS.

Groot en pijnlijk is ons verdriet,
om ‘t kleine kindje dat ons verliet.

Bij vele mensen niet meer in gedachten,
bij ons nog alle dagen en nachten.

Ons kindje vergeten kunnen wij niet,
ontzettend groot is ons verdriet!

De traantjes in de ogen van onze kleine mannen,
die nog zo naar hun broertje of zusje verlangen.

Je kind te zien met zo’n groot verdriet,
doet vele dingen te niet...

Het gemis, de leegte, het verdriet,
‘t zijn dingen die een ander niet ziet.

Langzaam vullen zich de dagen,
waarvoor we God om kracht en moed vragen.

~ Ons lieve kindje, voor altijd in ons hart ~
Comments for Ons lieve kindje, voor altijd in ons hart

Click here to add your own comments

May 17, 2017
Brian Donny
by: Anonymous

Groot en pijnlijk is ons verdriet,
om twee kleine kindje's die ons verlieten.

Bij vele mensen niet meer in gedachten,
bij ons nog alle dagen en nachten.

Onze twee kindje's vergeten kunnen wij ze niet,
ontzettend groot is ons verdriet!

De tranen in de ogen van onze,Kelly en Dylano
die nog zo naar hun broertje's verlangen.

Je kinderen te zien met zo’n groot verdriet,
doet vele dingen te niet...

Het gemis, de leegte, het verdriet,
‘t zijn dingen die een ander niet ziet.

Langzaam vullen zich de dagen,
waarvoor we God om kracht en moed vragen.

~ lieve,Brian en Donny voor altijd in ons hart ~

Nov 11, 2014
Voor onze Jennifer
by: Anonymous

Het was fijn om jou te leren kennen, helaas zo kort...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.