Ons lief klein engeltje,

by Linda
(Groningen)

Je bent niet meer bij ons.
We hebben je moeten loslaten met spijt en verdriet in ons hart.
We wilden je niet kwijt,
Maar het leven is té hard.
We wilden je niet loslaten,
Maar moesten je laten gaan.
Onze harten zijn stuk,
Omdat jij niet mocht blijven bestaan.
Waarom kon je niet volhouden,
Je geeft ons zoveel verdriet.
Toch zit je in onze gedachten,
Ook al ben je er niet.

Vaarwel kleintje weet dat Mama en Papa je nooit zullen vergeten.


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.