Ongeloof

Beste allemaal,

Ik ben Joyce 30 jaar en wij proberen nu iets meer dan twee jaar een kindje te krijgen. Na een jaar kwam ik in het ziekenhuis terecht en al snel mochten wij IUI behandelingen gaan proberen. Bij poging vijf en zes was ik zwanger, maar helaas ging dit rond de zes weken mis. Nu hebben we afgelopen maand onze 9e IUI poging gedaan en vandaag heb ik te horen gekregen dat het weer mis zal gaan. Ik zit heel de dag al met het ongeloof. Zullen mijn man en ik ooit ouders worden? Al heel de dag spookt het door mijn hoofd, hoe gaan wij de komende jaren ons leven invullen als we kinderloos blijven? Ik ben zo intens verdrietig en weet niet hoeveel miskramen ik nog aankan.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.