Oneindig samen

by Anne
(Utrecht)

Zó gewenst en ontzettend blij
Droeg ik jou even heel dichtbij.

Wat hadden we hier naar uitgekeken
Helaas duurde het maar enkele weken
Totdat het mis ging, voor de derde keer
Wat doet dit ongelooflijk veel zeer.

Al zó snel ben ik van jullie gaan houden
Niks liever gewild dan jullie in mijn armen vasthouden.

Jullie zijn nu mijn hartenkindjes en dus voor altijd bij mij
Die gedachte maakt me gelukkig en ook weer een beetje blij.

xxx mama

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.