Nooit

by Anna maria
(Nederland)

Nooit........

Heeeeey kleine spruit
Voor ik het wist was jij er alweer uit

Dit doet mij groot verdriet
Want zien zal ik jou niet

Nooit gedacht dat dit mij zou overkomen
Zelfs niet in mijn stoutste dromen

Ook al zal ik nooit weten of jij
Een jongen of een meisje was

Weet dat ik blij ben dat jij
Koos voor mij..........

Ondanks de pijn en verdriet
Vergeten zal ik jou niet

Liefs je moeder

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.