Nooit zullen we......

by Irma
(nederland)

Nooit zullen wij ,
jou hartje horen.

Nooit zullen wij,
jou zien bewegen op de echo.

Nooit zullen wij,
zien hoe jij zou groeien in de buik van mama.

Nooit zullen wij,
jou schopjes voelen.

Nooit zullen wij,
Weten of jij een jongen of een meisje zou zijn.

Nooit zullen wij,
jou een naam kunnen geven.

Nooit zullen wij,
jou in onze armen kunnen nemen.

Maar, wat wij wel zullen is
jou voor altijd in onze gedachten houden.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.