Nooit alleen

by Dina
(Nederland)

Wauw zwanger. Mamaaa ik krijg een baby!
Mama zegt; me lieve schat je bent zo jong straks krijg je spijt.
2 maandjes in me buik, toen vloog je weg naar engelen land.

Wauw mama ik ben weer zwanger!
Maar helaas was je ook niet sterk genoeg.
En hoe hard ik ook schreeuwde dat je niet weg mocht gaan,
Je ging naar je broertje of zusje.

Dit gebeurde me nog 2 keer
4 kindjes in de hemel en ik mis jullie.
Nu voor de 5e x zwanger en bloed weer
Waar is de engel die tegen mij zei; het komt goed meisje geloof in meer.

Niet bang om te sterven, maar bang hoe vaak me buik nog een Begravenis moet zijn.
Waar is mijn engel?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.