Moederdaggedicht voor mamma's van sterrenkindjes

by Dagliefkindje
(Noordwijkerhout)

Ik wil jullie met dit mooie moederdaggedicht, geschreven door Karin van www.troostgeschenk.nl een hart onder de riem steken...

Hoi mam, het is Moederdag!! We zijn vandaag heel blij
En weet je wat het mooie is , ik ben er echt ook bij
Ik stuur je een piepklein veertje, ik blaas een geurtje in de wind
Ik wijs je prachtige bloemetjes aan, die jij zo mooi en lieflijk vindt
Mam, ik zit al te wachten, op het randje van jouw bed
En heel stiekempjes heb ik dat liedje in jouw hoofd gezet
Ik straal met engelenliefde , als warme zonneschijn
Jij weet als geen ander, dat deze warmte nooit verdwijnt
Ik ben altijd in en om je heen, voel maar geen verdriet
Ik hoop van ganser harte, dat jij mijn kleine geschenkjes ziet
Dat jouw hart dan wordt vervuld, met vlagen van geluk
En weet dat ik ook een dikke kus op jouw beide wangen heb gedrukt


Comments for Moederdaggedicht voor mamma's van sterrenkindjes

Click here to add your own comments

May 09, 2014
Zo mooi
by: Bianca

Wow, echt mooi hoor ! Krijg er traantjes van in m'n ogen

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.