Moeder zonder kind...

by Jozette, Eigenaresse Dagliefkindje
(Nederland)

Momoires

Momoires

Nogmaals plaats ik dit gedicht. Zelfs na al die jaren blijft Moederdag een dag dat ik wordt geconfronteerd met het gemis. Een dag waarop ik extra voel hoe leeg mijn leven zonder kinderen is...

Onderstaand gedicht is speciaal voor mij geschreven door een vriendin van mij. Nog steeds zo heel erg blij mee!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.