Miskraam

by anoniem
(Nederland)

Zo'n mooi gedicht van www.bundeltjegemis.nl


Je was nog niet te zien
Nog niet iedereen wist van jouw bestaan
Je bracht ons zoveel vreugde
Tot de dag dat wij je moesten laten gaan

Onze harten in duizend stukken
Onze dromen overhoop
Intens veel liefde en verdriet
Ons leven en ons geluk in de knoop

Niets om vast te houden
Maar in mijn dromen herken ik jouw gezicht
Voor altijd het mooiste sterretje
Dat voor ons het pad verlichtClick here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.