Miskraam

by Marske

Ik heb vandaag een miskraam gehad...ik was10 weken zwanger...hoe ik mij nu voel? Alsof mijn hart gebroken is EN ik voel me leeg...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.