Miskraam terwijl ik niet wist dat ik zwanger was..

by Tess
(Nederland )

Ik heb altijd geroepen dat ik geen kinderen wou.
Ik zag dat gewoon niet zitten ik als moeder, totdat ik een miskraam kreeg terwijl ik niet eens wist dat ik zwanger was...
Achteraf had ik het kunnen weten ik had alle symptomen maar ik schoof het af op stress over school, vriend enz.
Het bloeden begon op een woensdag door de pil heen dat had ik wel vaker maar niet op deze manier niet met zoveel bloed in deze kleur. Toen had ik iets moeten vermoeden maar nog steeds drong het niet door.
Die vrijdag heeft mijn vriend het uitgemaakt...
Dinsdagavond daarna begonnen de krampen die zijn woensdag nog doorgegaan met veel boekverlies. Dinsdag begon ik al iets te vermoeden misschien wel eerder maar heb ik dat weggeduwd dus woensdag een zwangerschapstest gedaan omdat ik had gelezen dat je zelfs na een miskraam nog positief kan testen en ja hoor positief..
Ik wist niet wat ik moest dus afgewacht en maandag opnieuw getest weer positief.
Dinsdag naar de huisarts geweest die zei ook dat het een miskraam was geweest.
Ik had nooit gedacht dat ik zoveel verdriet kon hebben over iets wat ik nooit wou maar de waarheid is dat ik dit kindje zou hebben gehouden als alles goed was gegaan..

Ik heb het mijn ex verteld en hij reageerd niet eens..


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.