Miskraam mijn tweeling

by Anita van dongen
(Geertruidenberg)

De dag dat ik de test deed was ik zo blij ..
Eindelijk na een lange tijd was het zover , we zouden ons 2e kindje krijgen..
Na misselijkheid en zere borsten gingen we vol goede moed naar het echocentrum ..
Na een inwendige echo zagen we daar 2 vruchtzakjes ja,ja een tweeling maar de zakjes waren niet goed bevrucht..

De onmacht die door je hoofd gaat en het gevoel nog steeds zwanger te zijn maken je gek..

De week erna kregen we weer de nieuwe echo bij de gynaecoloog
en toch hoop je stiekem dat het wel goed zit maar nee..

Je krijgt de keuze of uit zichzelf laten komen of medicatie of curettage...

Ik wilde dat men lichaam het uiteraard zelf deed maar met de zwangerschapsklachten erbij toch gekozen voor de medicatie..

De volgende dag begonnen om half 7 met de 1e 4 tabletten en na 3 uurtjes begon de buikpijn al toe te nemen...
Daarna de volgende 4 en toen begon het heftig te bloeden...

De dag erna kwamen er grote stukken uit en het leek iets van 1 eitje dus na flink brullen en een brief die ik had geschreven voor men kleintjes probeerde ik het een plek te geven..

de donderdag moesten we weer na het ziekenhuis en ik dacht nog een echo en dan is het achter de rug en kunnen we alles een plek geven..

Het bleek het tegenovergestelde , de pijn en de bloeding had niet voor de miskraam gezorgd en ik kon nu kiezen voor de operatie of uit zichzelf laten komen..

Ik was zo overrompeld dat ik niet meer wist wat ik moest denken..
Naar huis gegaan en de week later terug met het voorgenomen operatieplan in men hoofd...

Wat bleek bij de echo dat de vruchtjes al de helft waren geslonken dus de arts ging me niet meer opereren...

het is 1 heftige wir war en na gisteren bloed te zijn verloren hoop je dan echt dat je het 1 plaatsje kunt gaan geven en vooruit gaan...

Heb nu hevige buikpijn maar ik weet uiteraard na de 1e bloeding waarvan ik dacht dat dat het was ook niet wat er nu gaat komen..

Het is een periode van onmacht en het verlies van je 2 kleintjes ook al waren ze niet bevrucht te verwerken...

Vele zeggen maar het was toch niks, maar voor mij waren het 2 zieltjes die er toch voor hadden gekozen dat het niet hun tijd was...


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.